Una gran part de la nostra gestió s’ha centrat en intentar reparar i millorar els espais públics dels quals tots gaudim: carrers, parcs i instal·lacions públiques.

Algunes inversions a destacar són:

(Dins d’aquesta llista no estan les reparacions xicotetes que també formen part del dia a dia i que no són tan vistoses).

A causa de les limitacions legals imposades des de l’Estat en matèria de sostenibilitat, hem tingut moltes dificultats per a poder tirar avant tots els projectes que teníem en ment. Hem hagut de fer un puzle per a poder calendaritzar el màxim d’inversions i reparacions possibles, aprofitant al màxim les subvencions que ens han arribat des de la Diputació de València i la Generalitat Valenciana.

Moltes obres es queden aprovades i a l’esperade començar a executar-se per tràmits burocràtics, però també és llegat dels socialistes, i més tard o més d’hora començaran a executar-se. (Per exemple: el nou sistema de megafonia ola nova rampa d’accés al Barri Sant Vicent per la Avda. Rei En Jaume).

La nostra prioritat sempre ha sigut combinarla qualitat de vida del poble amb el respectemàxim al patrimoni municipal i fent un bon ús dels recursos municipals.