Una gran part de la nostra gestió s’ha centrat en intentar reparar i millorar els espais públics dels quals tots gaudim: carrers, parcs i instal·lacions públiques.

Algunes inversions a destacar són:

 • Nou sostre del C.P. Sant Rafael
 • Nou col·lector i reasfaltat del carrer Dr.Peset
 • Asfaltat del recinte de l’alimentació del Mercat No Sedentari
 • Rehabilitació de la Plaça Germanies i nou arbratge
 • Creació de tres aules multiusos en el Pavelló Municipal (ioga, pilates, karate…)
 • Nova zona infantil al Parc del carrer Alacant
 • Reforma del vestuari masculí de la Piscina Municipal (en breu començaran les obres per a reformar el vestuari femení)
 • Rehabilitació progressiva dels taulells de la Piscina Municipal
 • Reparació del frontó número 1 (en breu es rehabilitaran el 2 i el 3)
 • Renovació del sòl de les pistes de pàdel (en breu es renovarà també el de la pista de tennis)
 • Es van canviar les torres que subjecten les lluminàries del Camp de Futbol i les reixetes de desaigüe (en breu s’instal·larà una nova Aula d’Estudi, seients per a Tribuna, les banquetes dels reserves es canviaran les xarxes)
 • Reasfaltat d’alguns carrers i arranjaments d’algunes voreres
 • Repintat de la senyalització viària al llarg de tota la legislatura i instal·lació de noves mesures per a millorar la mobilitat urbana
 • Construcció d’una zona infantil a la Biblioteca i una nova sala multiusos en l’última planta de “L’Altruista”
 • Habilitació de l’última planta del Mercat Municipal Nou com a Arxiu Municipal
 • Rehabilitació de la Llar del Jubilat com a Centre Integral del Major

(Dins d’aquesta llista no estan les reparacions xicotetes que també formen part del dia a dia i que no són tan vistoses).

A causa de les limitacions legals imposades des de l’Estat en matèria de sostenibilitat, hem tingut moltes dificultats per a poder tirar avant tots els projectes que teníem en ment. Hem hagut de fer un puzle per a poder calendaritzar el màxim d’inversions i reparacions possibles, aprofitant al màxim les subvencions que ens han arribat des de la Diputació de València i la Generalitat Valenciana.

Moltes obres es queden aprovades i a l’esperade començar a executar-se per tràmits burocràtics, però també és llegat dels socialistes, i més tard o més d’hora començaran a executar-se. (Per exemple: el nou sistema de megafonia ola nova rampa d’accés al Barri Sant Vicent per la Avda. Rei En Jaume).

La nostra prioritat sempre ha sigut combinarla qualitat de vida del poble amb el respectemàxim al patrimoni municipal i fent un bon ús dels recursos municipals.