Seguretat ciutadana

S’ha produït una millora i reorganització de la Policia Local amb un Reglament Intern del Cos de la Policia Local de Tavernes Blanques i un acord sobre els serveis extraordinaris.